torsdag 19. mars 2009

BHPK Ting April


Greeees og Bark til Unnelandstarten

Stor innsats, bark i sekker og gress i ruller

Klar for avgang

Pakking av nødskjerm i Haukelandshallen

En anelse bevegelse fra forrige bilde